Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Centralizacja kadr IT – narada w Popowie

Katowice, dnia 7 września 2023 r.    Szanowny Pan Zbigniew Wiśniewski Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości      Szanowny Panie Dyrektorze,  nawiązując do zaproszenia uczestniczenia związków zawodowych w naradzie dyrektorów sądów apelacyjnych w sprawie centralizacji kadr IT organizowanej w Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Popowie w dniu 8 września 2023 r. Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie dziękuje za umożliwienie zabrania głosu w przedmiotowej sprawie i informuje, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie będzie brała w niej udziału.   Z informacji, które strona społeczna otrzymała, wynika,