Centralizacja kadr IT – narada w Popowie

Katowice, dnia 7 września 2023 r. 

 

Szanowny Pan
Zbigniew Wiśniewski
Dyrektor Departamentu Informatyzacji
i Rejestrów Sądowych
w Ministerstwie Sprawiedliwości 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

nawiązując do zaproszenia uczestniczenia związków zawodowych w naradzie dyrektorów sądów apelacyjnych w sprawie centralizacji kadr IT organizowanej w Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Popowie w dniu 8 września 2023 r. Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie dziękuje za umożliwienie zabrania głosu w przedmiotowej sprawie i informuje, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie będzie brała w niej udziału.  

Z informacji, które strona społeczna otrzymała, wynika, że na wystąpienie przedstawicieli trzech związków zawodowych przeznaczono łącznie 30 minut, co jest niepoważne ze strony resortu. W pierwszej kolejności należy podnieść, że temat jest zbyt rozległy, poważny i skomplikowany, aby 10-minutowe wystąpienia każdej z central związkowych były wystarczające, zwłaszcza że większość przedstawicieli musi pokonać wiele kilometrów, odkładając na bok ważne obowiązki służbowe. Dodatkowo grono odbiorców będzie prawdopodobnie dużo mniejsze, ponieważ część dyrektorów wyjeżdża wcześniej.  

W związku z tym organizacja związkowa wystąpi do Minister K. Frydrych i M. Wosia o pilne zorganizowanie spotkania w obecności przedstawicieli DIRS-u i dyrektorów apelacyjnych. Dodatkowo strona społeczna przekaże Państwu z odpowiednim wyprzedzeniem listę pytań i wątpliwości, aby mogli się Państwo przygotować na spotkanie.  

                                                                              Z poważaniem 

Przewodnicząca Komisji MOZ
NSZZ “S” PSiP