Spotkanie w MRiPS ws. kuratorów zawodowych

W dniu 8 maja 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie włączenia kuratorów sądowych do wykazu prac o szczególnym charakterze.   Spotkanie odbyło się na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: OZZKS, NSZZPWS RP z siedzibą w Poznaniu, MOZ NSZZ “Solidarność” PSiP oraz Krajowej Rady Kuratorów.  Naszą organizację reprezentowała Joanna Zabłudowska, Pełnomocnik MOZ ds. kuratorów zawodowych.  Strona społeczna przedstawiła wiele argumentów świadczących o spełnianiu przez zawodowych kuratorów sądowych przesłanek zawartych w wykazie prac o szczególnym charakterze stanowiącym załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych. Z uwagi na charakter zatrudnienia kuratorów

Pismo do Minister K. Frydrych w sprawie specjalistów OZSS

Katowice, dnia 8 maja 2023 r.  Nr-1/08/05/23                                          Szanowna Pani                                                Katarzyna Frydrych                                                Podsekretarz Stanu                                                                      w Ministerstwie Sprawiedliwości      Szanowna Pani Minister,     nawiązując do spotkania, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2023 r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że nie może przekazać danych, w których ośrodkach OZSS został wprowadzony zadaniowy czas pracy dla specjalistów, a w których ośrodkach prezesi nie wyrażają zgody na wprowadzenie zadaniowego czasu pracy. Decyzja ta jest podyktowana lękiem specjalistów, aby poprzez wyjawienie powyższych informacji nie stracić

NOTATKA ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI OZSS Z MINISTER KATARZYNĄ FRYDRYCH

28 kwietnia 2023 r. odbyło się w MS spotkanie przedstawicieli naszej organizacji związkowej z Panią Minister Frydrych i innymi przedstawicielami MS.    Na wstępie spotkania Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury (Edyta Odyjas) wręczyła Pani Minister artykuł z Tygodnika „Solidarność” (nr 16) z dnia 16 kwietnia br., aby zapoznała się z wywiadem udzielonym przez naszego przedstawiciel OZSS na temat trudności, z którymi borykają się specjaliści w swojej codziennej pracy.  Przedstawiciele specjalistów OZSS działający w MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury (Edyta Bąk i Joanna Grodzicka-Waniewska) i Przewodnicząca przypomniały o rozmowach prowadzonych