Pracownik pozywa sąd: Sąd nie będzie sądził we własnej sprawie

Gdy pracownik sądu rejonowego w X postanawia wytoczyć powództwo przeciwko swojemu pracodawcy – jego sprawę w pierwszej instancji rozstrzyga… sąd rejonowy w X. To się ma zmienić. Taka sytuacja była tolerowana odkąd pamiętamy. Tłumaczono nam, że skład sądu rozpoznającego sprawę pracownika jest niezawisły, zatem powodów do niepokoju nie ma. Nasza organizacja od zawsze miała wątpliwości i kierowała do władz przez całe lata swój postulat zmiany prawa uniemożliwiającego – naszym zdaniem – naruszanie zasady nemo iudex in causa sua. Tłumaczyliśmy, że przecież potencjalnie skład sądu może rozpoznawać sprawę np. o ustalenie stosunku pracy z protokolantem,