Spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 7 lutego 2023 r. MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wraz z organizacjami związkowymi zrzeszonymi w trzech ogólnopolskich centralach związkowych uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Budżetowej Krajowej Rady Sądownictwa.   Przedstawiliśmy Członkom Komisji problemy, z jakimi borykają się pracownicy sądów w trzech głównych obszarach: wynagrodzeń i rozwoju zawodowego, organizacji pracy i warunków pracy w sądach. W temacie wynagrodzeń omówiliśmy kwestie pogarszającej się sytuacji finansowej pracowników, którzy po chwilowym oddechu po podwyżkach w 2019 i 2020 roku znowu zbliżają się wysokością wynagrodzeń do płacy minimalnej, a proponowany przez rząd wzrost uposażeń jest daleko poniżej oczekiwań