Pracownik pozywa sąd: Sąd nie będzie sądził we własnej sprawie

Gdy pracownik sądu rejonowego w X postanawia wytoczyć powództwo przeciwko swojemu pracodawcy – jego sprawę w pierwszej instancji rozstrzyga… sąd rejonowy w X. To się ma zmienić. Taka sytuacja była tolerowana odkąd pamiętamy. Tłumaczono nam, że skład sądu rozpoznającego sprawę pracownika jest niezawisły, zatem powodów do niepokoju nie ma. Nasza organizacja od zawsze miała wątpliwości i kierowała do władz przez całe lata swój postulat zmiany prawa uniemożliwiającego – naszym zdaniem – naruszanie zasady nemo iudex in causa sua. Tłumaczyliśmy, że przecież potencjalnie skład sądu może rozpoznawać sprawę np. o ustalenie stosunku pracy z protokolantem,

INFORMACJA DOT. WYBORÓW WŁADZ MOZ NSZZ “S” PSiP NA KADENCJĘ 2023-2028

Informujemy, że w związku z upływającą kadencją władz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przeprowadzone zostaną wybory delegatów na międzyzakładowe zebranie delegatów (do dnia 28 lutego 2023 roku), a następnie wybory władzy wykonawczej i kontrolnej na kadencję 2023 – 2028 w dniu 16 marca 2023 roku na zjeździe wyborczym.  Osoby chcące kandydować na funkcję delegata w danym okręgu wyborczym muszą legitymować się sześciomiesięcznym nieprzerwanym okresem przynależności do Związku, poprzedzającym moment zgłoszenia (§ 50 ust. 2 pkt 1 lit. a Statutu NSZZ “Solidarność”) oraz zostać pisemnie zgłoszone przez członka naszej

Wynagrodzenia w PK: Wygrana „S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wygrała przed NSA sprawę o udostępnienie informacji o wynagrodzeniach wypłacanych w Prokuraturze Krajowej Udostępnienie nam informacji o wynagrodzeniach, premiach, nagrodach jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, a nie wyłącznie wąskiej grupy pracowników czy członków. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 8 grudnia 2022 r. (III OSK 5040/21) oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego na wyrok WSA w Warszawie. To ważny wyrok dla wszystkich związków zawodowych w Polsce – gdyż utrzymanie poglądu Prokuratury Krajowej w efekcie utrącałoby możliwość skutecznego działania związanego z wpływem na kształtowanie wynagrodzeń w sferze finansów publicznych oraz kontroli