INFORMACJA DOT. WYBORÓW WŁADZ MOZ NSZZ “S” PSiP NA KADENCJĘ 2023-2028

Informujemy, że w związku z upływającą kadencją władz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przeprowadzone zostaną wybory delegatów na międzyzakładowe zebranie delegatów (do dnia 28 lutego 2023 roku), a następnie wybory władzy wykonawczej i kontrolnej na kadencję 2023 – 2028 w dniu 16 marca 2023 roku na zjeździe wyborczym.  Osoby chcące kandydować na funkcję delegata w danym okręgu wyborczym muszą legitymować się sześciomiesięcznym nieprzerwanym okresem przynależności do Związku, poprzedzającym moment zgłoszenia (§ 50 ust. 2 pkt 1 lit. a Statutu NSZZ “Solidarność”) oraz zostać pisemnie zgłoszone przez członka naszej