Stanowisko MOZ NSZZ “S” PSiP przedstawione na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 15.09.2021 r.

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.   Stanowisko Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury   Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przedstawia postulaty dotyczące sytuacji pracowników administracji sądów i prokuratur, warunków pracy, warunków ich wynagradzania oraz zgłaszanych przypadków mobbingu: Ustalenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądów i prokuratury na poziomie 112%, Zwiększenie liczby etatów w sądach i prokuraturach oraz właściwe ich rozmieszczenie w poszczególnych jednostkach, Zapewnienie kompatybilności systemów informatycznych, Wprowadzenie nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury zawierającej mnożnikowy system