Wstępna analiza dotycząca zjawiska mobbingu w sądach

Na podstawie zebranych ze wszystkich sądów podstawowych danych dotyczących przeciwdziałania mobbingowi organizacja związkowa opracowała dokument w tym zakresie poprzedzony analizą. Opracowanie ma charakter wstępny i będzie uzupełnione po zebraniu całości materiału. Opracowanie w oparciu o dane przekazane MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przez prezesów wszystkich sądów powszechnych wg stanu na 2020 rok. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cytowanie całości lub części opracowania możliwe wyłącznie po wskazaniu źródła.