Stanowisko MOZ NSZZ “S” PSiP przedstawione na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 15.09.2021 r.

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.   Stanowisko Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury   Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przedstawia postulaty dotyczące sytuacji pracowników administracji sądów i prokuratur, warunków pracy, warunków ich wynagradzania oraz zgłaszanych przypadków mobbingu: Ustalenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądów i prokuratury na poziomie 112%, Zwiększenie liczby etatów w sądach i prokuraturach oraz właściwe ich rozmieszczenie w poszczególnych jednostkach, Zapewnienie kompatybilności systemów informatycznych, Wprowadzenie nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury zawierającej mnożnikowy system

Wstępna analiza dotycząca zjawiska mobbingu w sądach

Na podstawie zebranych ze wszystkich sądów podstawowych danych dotyczących przeciwdziałania mobbingowi organizacja związkowa opracowała dokument w tym zakresie poprzedzony analizą. Opracowanie ma charakter wstępny i będzie uzupełnione po zebraniu całości materiału. Opracowanie w oparciu o dane przekazane MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przez prezesów wszystkich sądów powszechnych wg stanu na 2020 rok. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cytowanie całości lub części opracowania możliwe wyłącznie po wskazaniu źródła.