Domagamy się rozszerzenia uprawnień Zespołu antymobbingowego przy MS

Katowice, dnia 30 czerwca 2021 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Pan Michał Woś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Szanowna Pani Katarzyna Frydrych Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  Szanowni Państwo, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury nawiązując do spotkania z Panią Minister Katarzyną Frydrych, wnosi o nierozwiązywanie Zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że w latach 2014-2016 MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wraz z partnerem, Stowarzyszeniem