Uruchomienie profesjonalnej pomocy dla członków “S”

POCZĄTEK SFORMALIZOWANYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z MOBBINGIEM W SĄDACH W latach 2014-2016 MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wraz z partnerem, Stowarzyszeniem Zdrowa Praca, zrealizowała projekt pt. „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych” („Temida 2015”) w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG. W badaniu „Temida 2015” wzięli udział pracownicy sądów ze wszystkich grup zawodowych – zarówno sędziowie i referendarze, jak i kuratorzy, urzędnicy sądowi oraz pracownicy obsługi. Jak wynika z raportu, ponad 58 proc. osób zatrudnionych w sądach pracowało w warunkach wysoce stresogennych, co wiązało się z ryzykiem wielu

Pismo do MS w sprawie uruchomienia klimatyzacji w budynkach sądów

   Katowice, dnia 10 czerwca 2021 r.   Szanowny Pan Michał Woś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości   Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany decyzji w przedmiocie uruchomienia klimatyzacji w budynkach sądów. Organizacja związkowa przypomina, że zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 z dnia 18 maja 2020 roku Rozdział A Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/klientów, pkt 7 podrozdziału Zasady Bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami – rekomenduje się nieużywanie