PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Zaczynają się pytania, więc przekazujemy garść podstawowych informacji, bo dla wielu z nas zagadnienie wciąż jest bardzo niejasne. Od przyszłego roku także i my wkraczamy do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). 1 stycznia 2021 – do programu dołączają jednostki sektora finansów publicznych. Najpóźniej do 26 marca – nasze zakłady pracy – po konsultacjach ze związkami zawodowymi – podpiszą umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Najpóźniej do 10 kwietnia – nasze zakłady pracy podpiszą umowy o prowadzenie PPK. Zatem najpóźniej (może być wcześniej) od kwietniowej pensji będzie możliwe przekazywanie