PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Zaczynają się pytania, więc przekazujemy garść podstawowych informacji, bo dla wielu z nas zagadnienie wciąż jest bardzo niejasne.

Od przyszłego roku także i my wkraczamy do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

1 stycznia 2021 – do programu dołączają jednostki sektora finansów publicznych.

Najpóźniej do 26 marca – nasze zakłady pracy – po konsultacjach ze związkami zawodowymi – podpiszą umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

Najpóźniej do 10 kwietnia – nasze zakłady pracy podpiszą umowy o prowadzenie PPK.

Zatem najpóźniej (może być wcześniej) od kwietniowej pensji będzie możliwe przekazywanie środków do PPK.

[CO TO JEST PPK]

PPK – jest to powszechnydobrowolny system długoterminowegoprywatnego oszczędzania – współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo.

Środki na rachunku PPK są inwestowane.

Istnieje 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty (FZD). Pierwszy raz – przy wejściu PPK system wrzuca nas o do FZD zgodnego z rokiem urodzenia. FZD różnią się ryzykiem inwestycyjnym. FZD2025 ma najmniejsze ryzyko, a FZD2060 największe – dokładniej to obrazuje przekazywana prezentacja.

Środki każdy może przenieść między funduszami – nawet on-line – dwa razy w roku bezpłatnie.

[ZAPIS I REZYGNACJA Z PPK]

Zapis do PPK – co do zasady będzie automatyczny. Możliwe jest nieuczestniczenie w PPK na skutek własnej rezygnacji. Rezygnację można złożyć najwcześniej 1 stycznia. Rezygnacje złożone przed 1 stycznia 2021 będą nieważne.

Pracownicy w wieku:
18-55 lat – zapisywani są automatycznie
55-70 lat – zapisywani są na własny wniosek
pow. 70 lat – nie mają możliwości możliwości uczestniczenia w PPK

Pracownik, który złożył rezygnację z PPK po upływie każdych 4 lat (do ukończenia 55 r.ż.) będzie ponownie zapisywany do PPK – jeżeli nie złoży rezygnacji.

Pracownicy zarabiający do 120% minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć swoją część składki. Zatem pracownik zarabiający w 2021 r. nie więcej niż 3360 zł będzie mógł zdecydować o wysokości obowiązkowej składki w granicach od 0,5% do 2% wynagrodzenia.

Pracownicy zarabiający powyżej 3360 zł będą mieli potrącaną składkę 2%.

Dodatkowo pracownik może samodzielnie decydować o potrącaniu składki o dodatkowe maksymalnie 2%.

Pracodawca ze swoich środków dopłaci 1,5% (od tej części potrąci nam z pensji podatek PIT – bo są to nasze dodatkowe przychody).

Oczywiście nie przewidujemy w sądach i prokuraturach dodatkowych składek od pracodawców – ale teoretycznie pracodawcy mogą dobrowolnie dodać ze swojej strony kolejne 2,5%.

Państwo dopłaca jednorazowo 250 zł premii wejściowej i (po spełnieniu pewnych warunków) 240 zł premii rocznej.

Z naszych informacji wynika, że środki w budżecie na 2021 zostały zaplanowane na ten cel i część dopłacana przez pracodawcę nie będzie odbijała się negatywnie na środkach, z których mamy wypłacane pensje, nagrody, dodatki specjalne.

W związku z kierowanymi pytaniami, pojawiającymi się wątpliwościami oraz rodzącymi się plotkami o tym, że PPK negatywnie wpłyną na nasze wynagrodzenia – przypominamy, że już kilka miesięcy temu – spodziewając się takich obaw – postanowiliśmy zdobyć dla pracowników informacje na ten temat.

Na początku czerwca do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt zmian w klasyfikacji budżetowej, która reguluje tzw. paragrafy, na których księgowane w budżecie są środki. W klasyfikacji pojawił się w efekcie “471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – czyli na składki wpłacane przez naszych pracodawców. Środki na ten cel zostały zaplanowane w budżetach sądów. Środki na nasze wynagrodzenia znajdują się zaś na § 401. Zatem wpłaty ponoszone przez pracodawców na PPK nie będą dokonywane z uszczerbkiem dla środków na wynagrodzenia. Informowaliśmy o tym już w lipcu – zachęcamy do sięgnięcia do wpisu pod poniższym linkiem:

PPK W SĄDACH I PROKURATURZE: SKĄD DODATKOWE PIENIĄDZE?

Wszelkie plotki w stylu: Przez PPK będą mniejsze nagrody – na tę chwilę dementujemy.

Teraz najważniejsze: Środki na PPK są prywatne. Instytucja finansowa może udostępnić dostęp do rachunku PPK 24h/dobę – tak jak do banku.

W każdej chwili można dokonać sobie zwrotu środków z tego rachunku.

Zwrot środków przed skończeniem 60 r.ż. powoduje, że zwracają nam całość środków pomniejszonych o:

  • premie od państwa,
  • „podatek belki” – ale tylko od wypracowanych zysków – a nie od całości rachunku,
  • 30% środków wpłaconych przez pracodawców – które przenoszone są na subkonto w ZUS.

PRZYKŁAD:
Zakładając więc, że pracownik zarabia 4 tys.:
wpłaty z pensji (12×80 zł) = 960 zł
wpłaty pracodawcy 12×60 zł = 720 zł
premia roczna = 240 zł
RAZEM = 1920 zł

Zakładając, że przez rok środki nic nie zyskały ani nic nie straciły przy zwrocie będą następujące potrącenia:

premia roczna = -240 zł
30% wpłat pracodawcy = – 216 zł (na rachunek do ZUS)
DO WYPŁATY = 1464 zł

Z pensji pobrano = -960 zł
Masz dodatkowo = 504 zł

Kalkulacja ma tylko zobrazować, jak to działa. Nie uwzględnia ani zysków, ani strat z inwestycji oraz podatku PIT zapłaconego od części wypłaconej przez pracodawcę. Nie uwzględnia też opłaty za prowadzenie PPK. Opłaty te wynoszą: 0,5% aktywów netto w skali roku, a dla najlepiej inwestujących możliwe jest dodatkowe 0,1%. Dla porównania w funduszach inwestycyjnych opłaty te wahają się między 1 a 3%.

Pod poniższym linkiem MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury udostępnia przygotowaną dla nas prezentację ze szkolenia dla Koordynatorów MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

PREZENTACJA W FORMACIE PDF
PREZENTACJA W FORMACIE POWER POINT

Informacja i prezentacja związana jest z zamówionym przez naszą organizację związkową szkoleniem – przeprowadzonym dla naszych Koordynatorów. Chcemy jednak, by zawarte w niej cenne informacje mogły trafić do wszystkich pracowników i pomóc w podejmowaniu decyzji i rozwianiu ewentualnych wątpliwości i fałszywych informacji. Szkolenie dla nas prowadził Krzysztof Słomiński – Ekspert Regionalny w PFR Portal PPK sp. z o.o. – spółkę zależną Polskiego Funduszu Rozwoju SA – operatora ustanowionego na mocy Ustawy o PPK.

Wszelkie oficjalne informacje o PPK dostępne są na stornie mojeppk.pl

Nie opierajcie się na plotkach. Sami rozważajcie za i przeciw i podejmujcie decyzję. Naszym zadaniem jest pomóc – w miarę możliwości – w dostępie do informacji, a w Waszym imieniu pracodawcy w wyborze najlepszej instytucji finansowej.