PPK w sądach i prokuraturze: Skąd dodatkowe pieniądze?

PPK W SĄDACH I PROKURATURZE

W dniu 8 lipca zwróciliśmy się o informacje o źródłach finansowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w sądach i prokuraturach. Interesowało nas z jakich źródeł będzie finansowana część składki przekazywana przez pracodawców oraz na jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej będą te środki księgowane.

Z punktu widzenia pracownika przystąpienie do PPK skutkuje zarówno potrącaniem z jego pensji od 0,5%-2% składki obowiązkowej ale też korzyść w postaci obowiązku odprowadzania ze środków pracodawcy 1,5%. Z punktu widzenia pracodawcy to istotny koszt w budżecie.

Uzyskaliśmy szybko odpowiedź dotyczącą sądów. Wynika z niej, że sądy zostały zobowiązane do zaplanowania na rok 2021 stosownych środków. Aktualnie trwają prace nad wyodrębnieniem paragrafu wydatków tych środków.

Sądy i prokuratury do 10 stycznia mają obowiązek zawrzeć umowy o prowadzenie PPK. W wyborze instytucji będą współuczestniczyły związki zawodowe.

W zakresie informacji dotyczącej prokuratury pismo zostało przekazane Prokuraturze Krajowej.

Podstawowe informacje o PPK na oficjalnej stronie
20200708 MS Pismo dot. źródeł finansowania PPK
20200709 Odpowiedź MS ws. PPK DB-III.311.73.2020

One comment

Comments are closed.