Uwagi do projektu Rozporządzenie MS dot. kuratorów zawodowych

W załączeniu (poniżej w pliku PDF) przedstawiamy uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych przygotowane przez zespół kuratorów zawodowych zrzeszonych w naszej Organizacji związkowej. Uwagi naniesione są bezpośrednio na treść projektu rozporządzenia oraz załączników.