Składamy zawiadomienie do Prokuratury

Organizacja związkowa w dniu 10 marca 2015 złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w którym jednym z podniesionych zarzutów jest art. 35 ustawy o związkach zawodowych.

Zgodnie z brzmieniem ww. artykułu wynika, że każdy kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją (w niniejszym przypadku kierownictwo Sądu Okręgowego) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Mając na uwadze powyższe organizacja związkowa informuje, że w każdym przypadku stwierdzenia zaistnienia przesłanek utrudniania działalności związkowej przez pracodawców z innych jednostek będzie pomagała i wspierała w składaniu podobnych zawiadomień do organów ścigania przestępstw.

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA