Zawiadomienie do prokuratury ws. gdańskiego sądu

Utrudnianie wykonywania działalności związkowi zawodowemu, wypowiedzenie umowy pracownikowi sądu wbrew prawu i zatajanie istnienia organizacji przed inspekcją pracy – związkowcy skierowali do prokuratury zawiadomienie o “uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kierownictwo Sądu Okręgowego w Gdańsku”. To pierwszy taki przypadek w kraju. – Nie zgadzamy się z tymi zarzutami – odpowiada sąd. Kierownictwo celowo ignorowało fakt, iż w marcu 2012 r. “Solidarność” sądowa objęła zasięgiem swojego działania Sąd Okręgowy w Gdańsku – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników z siedzibą w Katowicach, która zrzesza 106 sądów. – A najpoważniejsze problemy

Składamy zawiadomienie do Prokuratury

Organizacja związkowa w dniu 10 marca 2015 złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w którym jednym z podniesionych zarzutów jest art. 35 ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z brzmieniem ww. artykułu wynika, że każdy kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją (w niniejszym przypadku kierownictwo Sądu Okręgowego) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Mając na uwadze powyższe organizacja związkowa informuje, że w każdym przypadku stwierdzenia zaistnienia przesłanek utrudniania działalności związkowej przez pracodawców z innych jednostek będzie pomagała i wspierała w składaniu podobnych