Praca w sądzie to nobilitacja

Osoba, która na co dzień stykała się z aktami spraw, chociażby tylko dlatego, że sprzątała gabinety sędziów czy sekretariaty, musiała być wiarygodna i nie mogła być przypadkowa (…) Sprzątający zmieniają się jak w kalejdoskopie tak, że trudno rozpoznać, czy akurat osoba, która chodzi wieczorem po sądzie z miotłą, to nowo zatrudniony przedstawiciel firmy zewnętrznej. Sędzia Waldemar Żurek – rzecznik prasowy KRS Źródło: Gazeta Prawna – 22 grudnia 2014 (nr 247) – artykuł płatny

Polski pracownik ma syndrom sztokholmski

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem: Praca to bez dwóch zdań największa porażka 25 lat polskiej transformacji. Jak to się mogło stać? A miało być zupełnie inaczej. „Ludzie muszą przestać udawać, że pracują. A państwo musi przestać udawać, że im płaci” – mówił z trybuny sejmowej w roku 1989 Leszek Balcerowicz, przekonując posłów do przyjęcia pakietu ustaw, który już na zawsze zwiąże się w powszechnej świadomości z jego imieniem. Bo uzdrowienie chorych stosunków pracy w PRL faktycznie miało być jednym z głównych celów polskiego skoku w kapitalizm. Mówiono wówczas wiele o „przywróceniu normalności”. Czy – to popularna

Wniosek do Prezesa TK w sprawie dotyczącej waloryzacji wynagrodzeń

Organizacja związkowa informuje, że Trybunał Konstytucyjny pod wspólną sygnaturą P 44/13 rozpoznaje pytania prawne Sądu Rejonowego w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Rejonowego w Sandomierzu Wydział IV Pracy, które dotyczą waloryzacji wynagrodzenia za pracę pracowników sądowych (pytania prawne Sądu Rejonowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Sandomierzu) oraz kuratorów sądowych (pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu). Do chwili obecnej stanowisko w sprawie przedstawił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokurator Generalny. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wniósł o umorzenie postępowania