Asystenci, specjaliści, kuratorzy – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W poniedziałek 24 września 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie reprezentantów asystentów sędziów, kuratorów i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów – zrzeszonych w MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z kierownictwem resortu. Ze strony związków uczestniczyli: Edyta Odyjas – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej; kuratorów reprezentowały: Barbara Adamaszek – zastępca przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej, Danuta Jurczyk i Barbara Cieślak; asystentów reprezentowali: Kryspin Tomczak i Oliwia Oktawia Mazur, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów reprezentowali: Bożena Zimna, Iwona Zbieg, Joanna Grodzicka-Waniewska, Dariusz Kozerski. Ze strony resortu uczestniczyli: Łukasz Piebiak –

Uwagi do projektu Rozporządzenie MS dot. kuratorów zawodowych

W załączeniu (poniżej w pliku PDF) przedstawiamy uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych przygotowane przez zespół kuratorów zawodowych zrzeszonych w naszej Organizacji związkowej. Uwagi naniesione są bezpośrednio na treść projektu rozporządzenia oraz załączników.

Protokół ze spotkania Ministra z przedstawicielami kuratorów zawodowych

W dniu 22.07.2015 roku odbyło się spotkanie kuratorów zawodowych zrzeszonych w związku zawodowym MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z przedstawicielami  Ministerstwa Sprawiedliwości. Stronę ministerialną reprezentowali, oprócz Pana Ministra – Borysa Budki, wysocy rangą urzędnicy MS. Kuratorów zawodowych zrzeszonych w związku zawodowym NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa reprezentowali: Zastępca Przewodniczącej MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa – starszy kurator zawodowy Barbara Adamaszek, członek w/w związku zawodowego – kurator specjalista Andrzej Staniucha oraz członek w/w związku zawodowego – kurator zawodowy Danuta Jurczyk. Punktem wyjściowym rozmów