Stanowisko ws. uczestniczenia kuratorów sądowych w działalności związkowej i prawa do reprezentowania zbiorowych interesów wszystkich pracowników

Przedstawiamy Stanowisko Komisji Międzyzakładowej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uczestniczenia kuratorów sądowych w działalności związkowej i prawa do reprezentowania zbiorowych interesów wszystkich pracowników.

Stanowisko z 30.10.2018 ws. kuratorów sądowych

 

Stanowisko zostało wydane w związku z uchwałą Nr 1/II/V/2018 Krajowej Rady Kuratorów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie sprzeciwu wobec sposobu przedstawienia przez kuratorów sądowych zrzeszonych w MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce.

W Stanowisku przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego albo wykonywania funkcji związkowej. Czyny polegające na utrudnianiu wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy oraz dyskryminowaniu pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego lub wykonywania funkcji związkowej są w polskim systemie prawnym penalizowane. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw w zakresie wykorzystywania instytucji postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych do szykanowania działaczy związkowych.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie brakiem inicjatywy ze strony Krajowej Rady Kuratorów do współpracy ze związkami zawodowymi w celu poprawy warunków pracy i płacy kuratorów sądowych. Niepokoi nas także bagatelizowanie sygnałów dotyczących możliwych nieprawidłowości w środowisku zawodowym, w kontekście dbania przez Krajową Radę Kuratorów o wysokie standardy merytoryczne i etyczne. Zapewniamy otwartość i zapraszamy do współpracy w celu zapewnienia realizacji przez kuratorów sądowych ich ustawowych obowiązków przy jednoczesnym działaniu w ochronie ich interesów i praw pracowniczych.

Poniżej w pliku *pdf pełny tekst stanowiska
Stanowisko z 30.10.2018 ws. kuratorów sądowych