Legislacja: głusi na uwagi, bo wiedzą najlepiej

Nie zawsze partnerzy społeczni mają wpływ na kształt prawa na wczesnym etapie jego tworzenia. Wciąż nie wszystkie dokumenty, w tym przesłane i zgłoszone podczas konsultacji społecznych uwagi oraz opinie, są publikowane na platformie Rządowego Centrum Legislacji. Tak wynika z raportu Obywatelskiego Forum Legislacji. Pomimo upływu niemal pół roku od terminu zgłaszania uwag do projektu ustawy o leczeniu niepłodności Ministerstwo Zdrowia nie umieściło ich w serwisie. Nie brakuje też przykładów słabo umotywowanego skracania czasu na konsultacje społeczne. Tak np. Ministerstwo Sprawiedliwości na dyskusje o projekcie ustawy o biegłych sądowych przeznaczyło jedynie 15 dni, podczas gdy zgodnie z § 120