SEJM: BUDŻET 2019

Na dzisiaj (22 października) – na godz. 13:00 zaplanowane jest posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Na posiedzeniu zaplanowane jest rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) m.in. w zakresie części budżetowej 15 – Sądy powszechne i części budżetowej 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury.

W posiedzeniu uczestniczyły będą z ramienia naszych związków zawodowych Edyta Odyjas z MOZ NSZZ “S” Pracowników Sądownictwa i Maja Jagielak ze ZZ Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

EDYCJA: 22.10. 2018 – godz. 13:00:
Uzyskaliśmy informację, że posiedzenie zostało przeniesione na 23 października (wtorek).