Zaplanowano posiedzenie Zespołu ds. nowej ustawy

Na 28 listopada zaplanowane zostało posiedzenie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Zespół spotka się już w odnowionym składzie. W skład Zespołu powołanych zostało 4 przedstawicieli departamentów ministerstwa, 3 dyrektorów sądów i 4 przedstawicieli związków zawodowych. Zasiadający w Zespole związkowcy to:

  • Edyta Odyjas – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa,
  • Barbara Chrobak – wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP – członek Zarządu,
  • Iwona Nałęcz-Idzikowska – przewodnicząca Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP,
  • Piotr Domański – przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań Zespołu należy opracowanie założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Został on powołany w dniu 19 czerwca br., a 7 listopada br. minister dokonał korekty składu Zespołu zmniejszając ilość członków. Skład zmniejszono o 7 osób reprezentujących resort i 1 dyrektora. Ilość reprezentantów związków zawodowych nie uległa zmianie, choć dokonano nieznacznej korekty. Związkowcy reprezentują wszystkie trzy działające w sądownictwie centrale związkowe reprezentatywne w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego oraz związek działający w prokuraturze.

Zgodnie z przepisami ustawy o Radzie Ministrów, ministrowie powołują zespoły, będące ich organami pomocniczymi w sprawach należących do ich działania.