Budżet i wynagrodzenia na Radzie Dialogu Społecznego

W poniedziałek (22 października) o godz. 10:30 w Centrum Rady Dialogu Społecznego rozpocznie się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

W czasie posiedzenia zespołu problemowego poruszone zostaną m.in. kwestie związane z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 – przedstawiona zostanie informacja Ministra Finansów. Przeprowadzona ma zostać dyskusja w sprawie ewentualnego wypracowania projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w zakresie tego projektu.
Jedną z najważniejszych dla nas kwestii będzie przegląd systemów kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ “S” Pracowników Sądownictwa – Edyta Odyjas zabierze głos w charakterze eksperta Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” na temat wynagrodzeń w sferze budżetowej.