Podział 10 mln w budżecie na 2015 roku

Organizacja związkowa w załączeniu przedstawia propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości dot. podziału kwoty 9 900 tys. zł wynikającej z ustaw z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przedstawioną organizacjom związkowym na spotkaniu w dniu 9 lutego 2015 roku wraz z odpowiedzią – stanowiskiem MOZ NSZZ S PS w tej sprawie. Oczekujemy na pismo z ostateczną decyzją Ministerstwa w sprawie podziału przedmiotowych środków. PISMO Z 11.02.2015 DO MS PROPOZYCJA MS

Reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich na APT w sądach

Informujemy, że organizacja związkowa dotarła do pisma Głównego Inspektora Pracy z dnia 12.10.2012, które zostało skierowane do Ministra Sprawiedliwości. W piśmie tym Główny Inspektor Pracy zajął stanowisko w sprawie zatrudniania w sądownictwie powszechnym pracowników poprzez agencje pracy tymczasowej, stwierdzając, że zatrudnianie w sądach pracowników tymczasowych w celu powierzania im czynności zarezerwowanych dla urzędników i asystentów sędziów zmierza de facto do obejścia przepisów ustawy z dnia 18.12.2008 o pracownikach sądów i prokuratury oraz przepisów ustawy z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Główny Inspektor Pracy zaznaczył, że praktyka zatrudniania w sądach pracowników tymczasowych wydaje się

Odpowiedź MS dot. planu budżetu na 2015 i podziału kwoty 10 mln zł

Organizacja związkowa w załączeniu przedstawia odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2015 r. na wniosek o przekazanie planu budżetu na 2015 r. w części 15 „sądy powszechne” oraz udzielenia informacji o podziale kwoty 10 mln zł przeznaczonej na zwiększenie w 2015 r. wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i pracowników sądów. TREŚĆ ODPOWIEDZI

„Nowe” rozporządzenie MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania

Tutaj można zapoznać się z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Rozporządzenie właśnie weszło w życie. Pracownicy w sądach bez podwyżek pensji Stażyści w sądach nie dostaną 1680 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło, 
że najniższa pensja będzie
o 80 zł niższa. Minister sprawiedliwości przesądził o zasadach wynagradzania urzędników i pracowników sądów i prokuratur. W załączniku do znowelizowanego rozporządzenia ustalił, że pracownicy na stanowiskach pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej mają zarabiać od 1,6 tys. zł do 2,9 tys. zł,

RUSZYŁO OGÓLNOPOLSKIE BADANIE STRESU ZAWODOWEGO W SĄDACH

Bardzo miło nam poinformować, że zakończyły się prace nad przygotowaniem platformy internetowej do badania stresu zawodowego w sądownictwie i można już przystąpić do procedury samego badania. Przedmiotowe badanie jest realizowane w ramach projektu: „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”, który pozwoli na zebranie wiarygodnych danych o zagrożeniach i obciążeniu psychospołecznym osób pracujących w sądach oraz skutkach tych zjawisk. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do poprawy psychospołecznych warunków pracy w sądownictwie, tj. m.in. obniżenia stresogenności pracy, poprawy ochrony zdrowia pracowników przed negatywnymi skutkami stresu w pracy. Badanie obejmuje wszystkie grupy zawodowe: pracowników obsługi, urzędników sądowych,