Spotkanie z Prokuratorem Generalnym i Prokuratorem Krajowym

W środę (17 kwietnia) odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z kierownictwem resortu. Spotkanie dotyczyło pracowników prokuratury. Ze strony resortu uczestniczyli w nim m.in. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar, Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk oraz Sekretarz Stanu Arkadiusz Myrcha. Niestety – musimy to przyznać – ze względu na wypadek w trasie – nasi przedstawiciele spóźnili się na spotkanie 30 minut. Jednakże w tym czasie, jaki i przez znaczną część czasu po dołączeniu do spotkania przedstawiciele ZZPiPP omawiali szeroko zagadnienie związane z roszczeniami i pozwami prokuratorów oraz odwoływaniem prokuratorów z delegacji. Tak więc uczestniczyliśmy w całej części dotyczącej pozostałych