Przyłączamy się do protestu OPZZ w Warszawie 9 października

OPZZ zaprosił nas do udziału w manifestacji w dniu 9 października br. m.in. pod hasłami: “Budżetówka idzie do premiera”, “Szacunek i Godna Płaca”, “Stop niekorzystnym zmianom w edukacji”.  Protest rozpoczyna się o godzinie 11.00 pod Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5, następnie przemarsz ulicą Bracką, Placem Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskimi do MEiN. Zakończenie protestu po Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.  Dokładne miejsce zbiórki dla grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości zostanie ustalone w najbliższym czasie.  

Wspólny komunikat reprezentatywnych związków zawodowych działających w wymiarze sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości

Wczoraj (4 października br.) na prośbę głównych organizacji związkowych odbyło się spotkanie robocze z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michałem Wosiem. W rozmowach brali udział przedstawiciele NSZZ “Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych działających w wymiarze sprawiedliwości. Podpisane porozumienie przewiduje min. środki na dodatki motywacyjne dla pracowników sądów. Tematem spotkania były m.in. zagadnienia związane ze wskaźnikiem waloryzacji wzrostu wynagrodzeń pracowników sądownictwa w 2022 r. oraz zasady rozdysponowania środków przeznaczonych w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2021 r. na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego. Ustalono, że wyniesie on 6% funduszu