Wspólny komunikat reprezentatywnych związków zawodowych działających w wymiarze sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości

Wczoraj (4 października br.) na prośbę głównych organizacji związkowych odbyło się spotkanie robocze z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michałem Wosiem. W rozmowach brali udział przedstawiciele NSZZ “Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych działających w wymiarze sprawiedliwości. Podpisane porozumienie przewiduje min. środki na dodatki motywacyjne dla pracowników sądów.

Tematem spotkania były m.in. zagadnienia związane ze wskaźnikiem waloryzacji wzrostu wynagrodzeń pracowników sądownictwa w 2022 r. oraz zasady rozdysponowania środków przeznaczonych w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2021 r. na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego. Ustalono, że wyniesie on 6% funduszu wynagrodzeń na 2021 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało poparcie dla postulatu 12% wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądownictwa powszechnego.

Poruszono również kwestie związane z przeciwdziałaniem pojawiającym się przypadkom mobbingu  w sądach. Mówiono o zasadach działania Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i prowadzeniu skutecznej profilaktyki.

Wspólnie podkreślono konieczności zwiększenia liczby etatów w sądach. Ministerstwo poinformowało o pozostawieniu 429 czasowych etatów urzędniczych w sądownictwie, uzyskaniu 200 nowych etatów w sądach oraz 150 nowych etatów asystenta prokuratora.

Ministerstwo i strona związkowa zobowiązały się do cyklicznych spotkań dla omawiania problemów nurtujących pracowników sądownictwa i szukania na bieżąco najlepszych rozwiązań.

W wyniku podjętego dialogu strony podpisały porozumienie, którego treść publikujemy w załączeniu.

 

NSZZPWS RP z siedzibą                                                          Ministerstwo Sprawiedliwości
w Poznaniu (OPZZ)
Ministerstwo Sprawiedliwości

MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa
i Prokuratury (NSZZ “Solidarność”)

ZZPWS RP z siedzibą
w Warszawie (FZZ)

Porozumienie-MS-zwiazki-zawodowe-04.10.2021-r.pdf