ZAKOŃCZENIE BADAŃ „TEMIDA 2015” (Monitoring stresu)

Projekt „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych” dobiegł końca. Wyniki monitoringu opublikowane zostały w formie książki pt. „Stres zawodowy w sądach i jego skutki zdrowotne. Wyniki badania TEMIDA 2015.” Aby ułatwić pracownikom i pracodawcom z sądów powszechnych radzenie sobie z problemem bardzo dużego poziomu stresu związanego z pracą w sądach została opracowana i udostępniona też druga książka pt. „Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki zdrowotne. Zarys profilaktyki.” Szczegółowe informacje (link) oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie Projektu. Zapraszamy do lektury!