Wyniki kontroli PIP w sądach apelacji rzeszowskiej i warszawskiej

Organizacja związkowa w załączeniu przedstawia wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sądach apelacji rzeszowskiej i warszawskiej. Organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy praktycznie we wszystkich kontrolowanych sądach stwierdził występowanie nieuzasadnionego różnicowania wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na identycznych stanowiskach i wykonujących taką samą pracę.
Wyniki kontroli PIP potwierdzają ustalenia zaprezentowane w raporcie organizacji związkowej z marca 2014 r. o dysproporcjach płacowych w wynagrodzeniach zasadniczych osób zatrudnionych na identycznych stanowiskach i wykonujących taką samą pracę w sądach apelacji rzeszowskiej i apelacji warszawskiej (link)
Po otrzymaniu i zapoznaniu się z kompletną dokumentacją z przeprowadzonych kontroli (protokołów, wystąpień, wyjaśnień, odpowiedzi) – organizacja związkowa przedstawi stanowisko w zakresie sądowego dochodzenia przez członków związku roszczeń wynikających z nieuzasadnionego różnicowania wynagrodzeń przez pracodawców.

WYNIKI KONTROLI W APELACJI WARSZAWSKIEJ

WYNIKI KONTROLI W APELACJI RZESZOWSKIEJ