WIDZIELIŚMY SYSTEM LOSOWEGO PRZYDZIAŁU SPRAW

We wtorek, 27 czerwca delegacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Informatyzacji Rejestrów Sądowych (DiRS). Mieliśmy okazję zobaczyć nową aplikację, która będzie zajmowała się losowym przydziałem spraw do sędziów w systemie teleinformatycznym. To pierwsze tego typu spotkanie w Ministerstwie, na którym mogliśmy nie tylko porozmawiać o systemie, jego wdrażaniu, celach i funkcjach, ale również zapoznać się z aplikacją od strony czysto użytkowej, z czego bardzo się cieszymy. Członkowie związkowej delegacji to doświadczeni urzędnicy. Ich celem było ocenienie, w jakim stopniu wdrożenie nowego systemu odbije się na dodatkowym obciążeniu sekretariatów. Po stronie ministerstwa w spotkaniu uczestniczyli pracownicy merytoryczni (sędziowie), a także informatycy, którzy tworzą program. Spotkanie można uznać za udane – odnieśliśmy wrażenie, że strony spotkania są wzajemnie zainteresowane wymianą uwag, szczególnie w takim zakresie, w jakim mogą zapobiec dodatkowym czynnościom i utrudnieniom w pracy sekretariatów. Zgłaszaliśmy i w razie konieczności nadal będziemy zgłaszać projektantom systemu wszelkie nasze uwagi i zastrzeżenia. Nieco więcej informacji zamieści Gazeta Sądowa. Członkowie NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa mogą zgłaszać się po szczegółowe informacje do koordynatorów w swoich sądach.