KRS negatywnie o nowym regulaminie sądów

Przepisy o maksymalnych terminach, na jakie powinny być odraczane rozprawy, oraz o oddzielnych pomieszczeniach dla świadków, mogą nie być możliwe do zrealizowania – oceniła Krajowa Rada Sądownictwa w opinii do projektu nowego sądowego regulaminu. Między innymi z tych powodów KRS zaopiniowała negatywnie projekt autorstwa resortu sprawiedliwości. Według Rady niektóre zapisy projektu wykraczają ponadto poza kwestie, które minister sprawiedliwości może regulować na podstawie rozporządzenia. Na przełomie marca i kwietnia resort sprawiedliwości przedstawił – i skierował do konsultacji – projekt nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Planowane rozporządzenie ma m.in. określać zasady

Obywatel przywrócił orła na wyrokach

Także na wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) pojawi się wreszcie orzeł. Zmiana to zasługa Marcina Puźniaka, który w Święto Niepodległości w 2013 r. wniósł w tej sprawie wniosek do Kancelarii Prezydenta. Zwrócił się w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów: wytknął bowiem prawodawcy niekonsekwencję. Oto na wszystkich wyrokach sądów wydawanych w imieniu Rzeczpospolitej możemy zobaczyć polskie godło (w wyrokach sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów wojskowych, a nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego), tylko na wyrokach WSA brakuje godła państwowego. Jego zamieszczania nie przewiduje regulamin sądów administracyjnych, nadany przez prezydenta.

Legislacja: głusi na uwagi, bo wiedzą najlepiej

Nie zawsze partnerzy społeczni mają wpływ na kształt prawa na wczesnym etapie jego tworzenia. Wciąż nie wszystkie dokumenty, w tym przesłane i zgłoszone podczas konsultacji społecznych uwagi oraz opinie, są publikowane na platformie Rządowego Centrum Legislacji. Tak wynika z raportu Obywatelskiego Forum Legislacji. Pomimo upływu niemal pół roku od terminu zgłaszania uwag do projektu ustawy o leczeniu niepłodności Ministerstwo Zdrowia nie umieściło ich w serwisie. Nie brakuje też przykładów słabo umotywowanego skracania czasu na konsultacje społeczne. Tak np. Ministerstwo Sprawiedliwości na dyskusje o projekcie ustawy o biegłych sądowych przeznaczyło jedynie 15 dni, podczas gdy zgodnie z § 120

“Nowe” rozporządzenie MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania

Tutaj można zapoznać się z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Rozporządzenie właśnie weszło w życie. Pracownicy w sądach bez podwyżek pensji Stażyści w sądach nie dostaną 1680 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło, 
że najniższa pensja będzie
o 80 zł niższa. Minister sprawiedliwości przesądził o zasadach wynagradzania urzędników i pracowników sądów i prokuratur. W załączniku do znowelizowanego rozporządzenia ustalił, że pracownicy na stanowiskach pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej mają zarabiać od 1,6 tys. zł do 2,9 tys.