“Nowe” rozporządzenie MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania

Tutaj można zapoznać się z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Rozporządzenie właśnie weszło w życie.
Pracownicy w sądach bez podwyżek pensji
Stażyści w sądach nie dostaną 1680 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło, 
że najniższa pensja będzie
o 80 zł niższa.
Minister sprawiedliwości przesądził o zasadach wynagradzania urzędników i pracowników sądów i prokuratur. W załączniku do znowelizowanego rozporządzenia ustalił, że pracownicy na stanowiskach pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej mają zarabiać od 1,6 tys. zł do 2,9 tys. zł, na stanowiskach wspomagających – od 1,6 tys. zł do 5,2 tys. zł, na stanowiskach samodzielnych – od 1,8 tys. zł do 7 tys. zł. Widełki dla stażystów wynoszą zaś od 1,6 tys. zł do 2,4 tys. zł. Jeśli chodzi o najniższe wynagrodzenie 1,6 tys., to mniej, niż początkowo planował dać minister sprawiedliwości. W projekcie planował podnieść najniższe wynagrodzenie do 1680 zł. Ostatecznie tego nie zrobił.
W noweli, która w środę wchodzi w życie, pojawia się też tabela wysokości dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.
Na stanowiskach samodzielnych może to być kwota do 2252 zł, a wspomagających, np. starszy inspektor do spraw biurowości, do 1689 zł. Informatyk może liczyć na dodatek do 901 zł, naczelnik wydziału do 1689 zł, a zastępca dyrektora biura do 2252 zł. W razie pełnienia więcej niż jednej funkcji lub zajmowania więcej niż jednego stanowiska urzędnikom przysługuje jeden, najwyższy dodatek.
Z kolei urzędnik wykonujący pracę w porze nocnej może liczyć z tego tytułu na specjalny dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
[…]

Źródło: rp.pl