STARSZY SEKRETARZ WYŻSZEGO WYKSZTAŁCENIA – WNIOSEK O ZMIANĘ ROZPORZĄDZENIA

Działając na mocy ustawy o związkach zawodowych zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości o zniesienie wymogu wyższego wykształcenia dla następujących stanowisk wspomagających pion orzeczniczy: starszy sekretarz sądowy, starszy protokolant sądowy oraz dla następujących pozostałych stanowisk wspomagających: starszy inspektor/starszy księgowy.

Brak różnic w zakresach obowiązków dla sekretarzy, protokolantów, inspektorów i księgowych w stosunku do ich odpowiedników poprzedzonych przymiotnikiem “starszy” oraz blokada awansu dla doświadczonych pracowników sądów – to dla nas najważniejsze powody, by usunąć zbędny wymóg.

Poniżej pismo skierowane do ministra:

pismo-do-MS-ws.-wymogu-wyższego-wykształcenia.pdf