Stanowisko MOZ dot. projektu rozporządzenia MS ws. stanowisk i szczegółowych zasad…

Poniżej przedstawiamy skierowane do Ministra Sprawiedliwości w dniu 15 października 2015 roku stanowisko Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

2015_10_15_DL-VI-420-2/15/22_uwagi do projektu rozporządzenia