Spór zbiorowy w SO Słupsk – żądania dotyczą płac oraz praw i wolności związkowych

Nasza organizacja związkowa złożyła Sądowi Okręgowemu w Słupsku żądania w trybie przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Wśród żądań, które skierowano do SO Słupsk – poza wyrównaniem wynagrodzeń na stanowiskach z największymi dysproporcjami – znalazły się także takie, które związane są z przestrzeganiem praw związkowych, złożeniem przez pracodawcę deklaracji, że członkowie organizacji związkowych nie będą ponosili negatywnych skutków przynależności do związków zawodowych i pełnienia w nich funkcji (podjęto już próbę zwolnienia z pracy działacza związkowego).

Chcemy też, by władze sądu jednoznacznie zakomunikowały pracownikom, że takie zachowania nie będą tolerowane oraz by same tych zasad przestrzegały. Domagamy się również respektowania prawa związków zawodowych do uzgadniania warunków płacy i zasad podziału środków na wynagrodzenia – co gwarantowane jest zakładowym organizacjom związkowym ustawowo. Oczekujemy, że sąd porozumie się z nami w zakresie zasad współpracy, a także dopuści stronę społeczną do komisji konkursowych związanych z zatrudnianiem nowych pracowników. Dla pracodawcy będącego jednostką finansów publicznych, a tym bardziej dla sądu, transparentne zasady wynagradzania oraz obsadzania stanowisk powinny być standardem. Osiągnięcie takiego porozumienia nie powinno więc dla władz sądu stanowić trudności.

Organizacja oczekuje spełnienia żądań do 2 października. W razie niespełnienia żądań zastrzegła sobie prawo do przeprowadzania pikiet, protestów, akcji ulotkowych i informacyjnych, ze strajkiem solidarnościowym włącznie.

 

One comment

Comments are closed.