SPÓR ZBIOROWY: NIEUZASADNIONE RÓŻNICE WYNAGRODZEŃ W ŁÓDZKICH PROKURATURACH

2.200 zł – nawet tyle wynoszą różnice w wynagrodzeniach najbardziej doświadczonych urzędników. Nie mają one żadnego uzasadnienia. „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wchodzi w spór zbiorowy.

3 marca 2020 roku w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zostały złożone żądania płacowe zwiększenia płac najmniej zarabiającym, a jednocześnie najbardziej doświadczonym urzędnikom. Złożyła je Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Różnice te wynoszą nawet 2.200 zł na stanowiskach referendarzy – czyli najbardziej doświadczonych urzędników.

W połowie 2019 r. prowadziliśmy protest miasteczka namiotowego w Warszawie. Zgodnie z zawartym w lipcu porozumieniem, wynegocjowane kwoty miały iść na likwidowanie nieuzasadnionych dysproporcji płacowych. Próbowaliśmy porozumieć się z władzami łódzkiej prokuratury i wskazać jak niekorzystnie nieuzasadnione różnice wpływają na motywację pracowników – jednak bezskutecznie. Mimo że naszym zdaniem działamy tak naprawdę na rzecz obu stron – czyli i pracodawcy i pracowników. Transparentne i sprawiedliwe wynagrodzenia to przecież podstawa dobrej atmosfery pracy. Powinni to rozumieć także pracodawcy budżetowi, którzy stale narzekają na brak chętnych do pracy.

Zwracamy uwagę, że z łącznej kwoty 1.100 zł na etat, która została przeznaczona od 2019 r. na wzrost wynagrodzeń, każdy pracownik otrzymał podwyżkę 1050 zł do pensji zasadniczej. My chcemy, aby niecałe 4,5% środków poszło na wyrównanie pensji tym, którym od wielu lat dzieje się niesprawiedliwość. Nawet to okazuje się problemem.

Zastrzegliśmy sobie prawo do bardziej szczegółowego nagłośnienia problemu, który nas zmusił do wejścia w spór zbiorowy. Nie wykluczamy także akcji protestacyjnych i informacyjnych – ze strajkiem solidarnościowym włącznie. Liczymy jednak, że w rokowaniach prowadzonych w ramach sporu zbiorowego władze prokuratury uważniej wsłuchają się w nasze argumenty i zrozumieją, że likwidując patologie w płacach działamy na rzecz wspólnego dobra. Jeżeli się to nie uda, pomoże nam w tym wyznaczony przez ministra pracy mediator. Przecież mówimy o wynagrodzeniach wypłacanych z publicznych pieniędzy. Na razie informujemy tylko o fakcie wszczęcia sporu zbiorowego.

Dane o wynagrodzeniach w prokuraturze opublikowaliśmy na stronie – do podanych tam kwot trzeba dodać 850 zł (450 zł dla każdego w drugiej połowie 2019 i 400 zł dla każdego w pierwszym kwartale 2020): https://ps-solidarnosc.org.pl/wynagrodzenia-w-prokuraturze