PRZEBIEG SPOTKAŃ WS. PODZIAŁU ŚRODKÓW W APELACJACH

 1. SA Białystok – zakończono pomyślnie
 2. SA Gdańsk – naruszenie ustawy o związkach zawodowych – brak konsultacji
 3. SA Lublinie – zakończono pomyślnie
 4. SA Łódź – zakończono pomyślnie
 5. SA Poznań – czekamy na uzupełnienie dokumentacji
 6. SA Katowice – w trakcie 
 7. SA Kraków – zakończono pomyślnie
 8. SA Szczecin – zakończono pomyślnie
 9. SA Wrocław – w trakcie
 10. SA Rzeszów – zakończono pomyślnie
 11. SA Warszawa – w trakcie

W apelacjach, w których podziały przebiegły pomyślnie, rozpoczęły się negocjacje w poszczególnych sądach u dysponentów trzeciego stopnia (sądach rejonowych i okręgowych).
Szczegółowych informacji członkom zrzeszonym w NSZZ “Solidarność” PS udzielają koordynatorzy.

Z uwagi na naruszenie ustawy o związkach zawodowych Organizacja była zmuszona do podjęcia stosownych kroków wobec Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Treść interwencji poniżej

Pismo do MS z 08.03.2017-(Nr-1-08-03-2017).pdf