PROJEKT: Rozporządzenie – minimalna asystentów o 200 zł w górę

Otrzymaliśmy do konsultacji projekt nowego rozporządzenia ws. wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów.

Obecna dolna granica (3.000 zł) zostaje zwiększona do 3.200 zł , a granica górna zostaje podniesiona z 4.200 zł na kwotę 4.800 zł.

Przedmiotowe rozporządzenie to w roku 2019 r. dla budżetu państwa koszt blisko 8,7 mln zł – jednak środki te zostały już zapewnione w budżecie w związku z zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń zasadniczych o 200 zł na etat.

Ocena skutków regulacji w okresie dziesięciu lat to koszt ok. 103 mln zł.

Rozporządzenie jako regulacja korzystna dla adresatów wejdzie w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia ws. wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Nasza organizacja związkowa zwracała się także do Ministra Sprawiedliwości wydanie rozporządzenia dotyczącego podniesienia wynagrodzeń starszych asystentów sędziów.  Stanowisko starszego asystenta sędziego sądu powszechnego, dające po raz pierwszy możliwość awansu osobom, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski albo legitymują się 10-letnim stażem pracy (często spełnione są oba kryteria), nie zostało poparte podwyższeniem wynagrodzenia. Powyższa regulacja została wprowadzona w 2015 r. i mimo upływu prawie 3 lat kwestia wzrostu wynagrodzenia nie została uregulowana, co pozostaje niezrozumiałe i niczym nieuzasadnione (zwłaszcza biorąc pod uwagę kryteria, jakie musi spełnić osoba na stanowisku starszego asystenta sędziego, jej kwalifikacje, doświadczenie zawodowe).

Organizacja związkowa oczekuje, że stanowisko starszego asystenta nie pozostanie “honorowym” tytułem, a resort wprowadzi obowiązek zwiększenia tym doświadczonym pracownikom w granicach od 5.500 zł do 7.500 zł.

Wniosek o wydanie rozporządzenia ws. wygrodzeń starszych asystentów.

senior manager is Giving a lot of work