Podziękowania dla RPO – Adama Bodnara

Szanowny Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie, 
MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury składa Panu podziękowania za ostatnie pięć lat stania na straży wolności i praw człowieka i obywatela. 

Dziękujemy za to, że w całym kontekście ważnych zadań dostrzegał Pan także sytuację pracowników sądów i prokuratury – tak istotnych dla właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i włączył się Pan w zmienianie tej części rzeczywistości. 

W szczególności pragniemy przywołać Pana działania mające na celu dostosowanie przepisów regulujących wynagradzanie pracowników sądów i prokuratury do standardu Konstytucji, przez uregulowanie ich na poziomie ustawowym. Doceniamy, że stał Pan na straży ochrony danych osobowych osób wykonujących obowiązki służbowe w sądach. To także przy Pana wsparciu w sądach powszechnych – które są organami władzy publicznej – wyeliminowane zostało zatrudnianie pracowników tymczasowych. 

 Życzymy Panu wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak osobistym.

Przewodnicząca
Komisji Międzyzakładowej
Edyta Odyjas