Obywatel przywrócił orła na wyrokach

Także na wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) pojawi się wreszcie orzeł. Zmiana to zasługa Marcina Puźniaka, który w Święto Niepodległości w 2013 r. wniósł w tej sprawie wniosek do Kancelarii Prezydenta. Zwrócił się w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów: wytknął bowiem prawodawcy niekonsekwencję. Oto na wszystkich wyrokach sądów wydawanych w imieniu Rzeczpospolitej możemy zobaczyć polskie godło (w wyrokach sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów wojskowych, a nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego), tylko na wyrokach WSA brakuje godła państwowego. Jego zamieszczania nie przewiduje regulamin sądów administracyjnych, nadany przez prezydenta. –

Legislacja: głusi na uwagi, bo wiedzą najlepiej

Nie zawsze partnerzy społeczni mają wpływ na kształt prawa na wczesnym etapie jego tworzenia. Wciąż nie wszystkie dokumenty, w tym przesłane i zgłoszone podczas konsultacji społecznych uwagi oraz opinie, są publikowane na platformie Rządowego Centrum Legislacji. Tak wynika z raportu Obywatelskiego Forum Legislacji. Pomimo upływu niemal pół roku od terminu zgłaszania uwag do projektu ustawy o leczeniu niepłodności Ministerstwo Zdrowia nie umieściło ich w serwisie. Nie brakuje też przykładów słabo umotywowanego skracania czasu na konsultacje społeczne. Tak np. Ministerstwo Sprawiedliwości na dyskusje o projekcie ustawy o biegłych sądowych przeznaczyło jedynie 15 dni, podczas gdy zgodnie z § 120 ust.

Kontrola obywatelska: Monitoring w obszarze wymiaru sprawiedliwości

Jako partner projektu „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych” współfinansowanego ze środków pozyskanych w formie dotacji przyznanej przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu dotacyjnego: Obywatele dla Demokracji, nasza organizacja związkowa (reprezentowana przez Przewodniczącą – Edytę Odyjas) weźmie udział w spotkaniach warsztatowych organizowanych przez Fundację Batorego w dniach 3-4 marca 2015 roku. W warsztatach uczestniczą organizacje strażnicze działające w obszarze wymiaru sprawiedliwości, a ich celem jest m.in. stworzenie szansy współpracy z sądami i prokuraturą, stworzenie przestrzeni wymiany opinii np. na temat ograniczeń w dostępie do informacji, czy postępowania z danymi wrażliwymi, umożliwienie wymiany doświadczeń

Pracownik z agencji obniża rangę i powagę sądu

Uzasadnienia zatrudnianie pracowników tymczasowych w sądach nie mogą stanowić występujące niedobory etatowe i związany z tym zakaz planowania dodatkowych etatów. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz po raz kolejny porusza sprawię zatrudniania w sądach pracowników tymczasowych. Tym razem do RPO wpłynęło wystąpienie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. artykuł (płatny)