OKO PRESS i Onet.pl – wnioski o sprostowanie

Do redaktorów naczelnych OKO PRESS i Onet.pl skierowaliśmy wnioski o sprostowanie nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w materiałach prasowych opublikowanych przez te media.

W dniu 11 października 2021 r. na Oko Press ukazał się artykuł prasowy autorstwa Julii Theus pt. Sądy staną na amen? Pracownicy sądowi masowo przechodzą na L4. „Na 480 etatów pracuje 60 osób”. W inkryminowanym artykule prasowym wskazano, iż:

»Rząd lekceważy protesty – ani premier Mateusz Morawiecki, ani minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie odnieśli się do sprawy. Resort Ziobry podpisał porozumienie tylko z „Solidarnością”, która nie brała udziału w protestach. Rząd ogłosił, że protest został zakończony, mimo tego, że czerwone miasteczko stoi przez budynkiem ministerstwa«.

W dniu 13 października 2021 r. na Portalu Onet.pl ukazał się artykuł prasowy autorstwa Magdaleny Gałczyńskiej pt. Pracownicy sądów masowo idą na zwolnienia. Jak reaguje Ministerstwo Sprawiedliwości?

W inkryminowanym artykule prasowym wskazano, iż:

»Podkreślmy, że żądania podwyżek oraz zwiększenia liczby etatów pracowników maksymalnie obłożonych sprawami sądów trwają od początku lipca. Do protestu nie przyłączyła się “Solidarność”, która podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości porozumienie, którego nie uznają inni związkowcy. Liderem protestu jest związek “Ad Rem”, który zorganizował przed siedzibą resortu sprawiedliwości “czerwone miasteczko”«.

Podkreślić należy także, iż zamieszczenie w treści materiałów prasowych nieprawdziwych informacji przedstawia MOZ „Solidarność: Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w negatywnym świetle i nie znajduje oparcia w okolicznościach faktycznych sprawy, a tym samym jest niezasadne.

Podkreślamy, iż porozumienie z 4 października 2021 r. podpisane zostało między Ministerstwem Sprawiedliwości a trzema ogólnopolskimi organizacjami związkowymi działającymi w sądach powszechnych: [1] Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu (zrzeszonym w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych), [2] MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Katowicach, [3] Związkiem Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie (zrzeszonym w Forum Związków Zawodowych).

Nadto treść materiału prasowego sugeruje nieprawdziwe twierdzenia, iż MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury nie brało udziału w akcjach protestacyjnych i stosuje uległą postawę wobec Ministerstwa Sprawiedliwości. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przeprowadziła szereg akcji protestacyjnych, m.in.:

  • 29 lipca 2021 r. zorganizowany został przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów protest mający formę happeningu połączonego z topieniem lodowej rzeźby Temidy i złożeniem postulatów;
  • 10 września 2021 r. MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przyłączyła się do protestu, który miał formę marszu idącego przez ulice Warszawy (marsz ten stanowiło 9 zgromadzeń publicznych – jedno z nich zgłoszone i przeprowadzone zostało przez MOZ NSZZ „Solidarność” pracowników Sądownictwa i Prokuratury);
  • w październiku br. MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zorganizowała protest polegający na wysyłaniu przez pracowników do Prezesa Rady Ministrów podań o podwyżkę – wraz z dołączonymi zakresami obowiązków i informacjami o pobieranych wynagrodzeniach,
  • 9 października na zaproszenie OPZZ uczestniczyła w proteście, który odbywał się o godz. 11:00 przed siedzibą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Z uwagi na brak zaproszenia przez organizatorów akcji protestacyjnej tzw. Czerwonego Miasteczka, MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury nie mogła przyłączyć się do tej akcji protestacyjnej.

Poprzez działanie nienoszące cech należytej staranności oraz rzetelności dziennikarskiej, w szczególności poprzez zamieszczenie w treści materiału prasowego informacji deprecjonujących MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, oczerniono naszą organizację nie tylko w oczach jego członków, ale także całego społeczeństwa.

Organizacja związkowa wystąpiła także o publikację przeprosin i naprawienie szkód przez przekazanie określonych kwot na cele społeczne.

Wnioski są dla nas jedną możliwością reakcji na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Poniżej można zapoznać się z ich treścią.

Wniosek o sprostowanie OKO Press

Wniosek o sprostowanie Onet