NOWA USTAWA O PRACOWNIKACH SĄDÓW – UZUPEŁNIENIE

Organizacja związkowa przekazuje, że z informacji otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że projekt z dnia 25.06.2014 założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury w dniu 22.10.2014 został skierowany przez Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka do Ministra Jacka Cichockiego Przewodniczącego Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu (pismo i projekt w załączeniu).

Pismem z dnia 25.11.2014 skierowanym do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Wojciecha Hajduka Wiceprzewodniczący Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu Jacek Jaworowski poinformował o decyzji Zespołu o konieczności uzupełnienia testu regulacyjnego przedstawionego projektu (pismo w załączeniu).

Pismami z dnia 09.04.2015 oraz 07.05.2015 Departament Legislacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował organizację związkową, że projekt w dalszym ciągu znajduje się na etapie prac wewnątrzministerialnych w związku z uzupełnianiem testu regulacyjnego (pisma w załączeniu).

Półroczny okres uzupełniania testu regulacyjnego przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest w ocenie organizacji związkowej sytuacją skandaliczną i wskazującą na to, że kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości pomimo dysponowania kompletem niezbędnych informacji – zwleka z podjęciem kolejnych działań w zakresie procedowania projektu. Jest to bulwersujące tym bardziej, że postulat “podjęcia prac legislacyjnych w zakresie nowego statusu urzędników i pracowników sądów” został wpisany do planu działania Ministra Sprawiedliowości jeszcze w 2013r.

W związku z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości (a w zasadzie ich brakiem) – organizacja związkowa podjęła stosowne działania, o których poinformuje niebawem.