LIST MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DO PRACOWNIKÓW SĄDÓW

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował list do pracowników sądów powszechnych.

20181128 List Ministra Sprawiedliwości do Pracowników