KOMUNIKAT – skierowanie petycji do Przewodniczącego PE

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność „Pracowników Sądownictwa” w ciągu ostatnich kilku lat zorganizowała i przeprowadziła liczne akcje protestacyjne, podjęła również szereg innych działań mających na celu rozwiązanie lub wyeliminowanie różnorakich problemów pracowników sądownictwa.

Wprawdzie kilka decyzji na korzyść pracowników zostało podjętych, jednak w głównej mierze polegały one na wstrzymaniu wprowadzenia nowych, niekorzystnych rozwiązań, a w niewielkim (czy nawet znikomym) stopniu przełożyły się na rzeczywistą (zwłaszcza materialną) poprawę warunków pracy naszej grupy zawodowej.

Ponadto ciągłe zmiany na stanowisku Ministra Sprawiedliwości, jak również ogólny kierunek polityki polskiego rządu już zbyt długo, naszym zdaniem, utrzymuje stan chaosu w zakresie funkcjonowania sądów powszechnych. Wszelkie działania na rzecz pracowników są utrudniane lub celowo spowalniane, a zdecydowana większość działań ze strony rządzących zdaje się mieć charakter pozorny, w najlepszym wypadku doraźny i krótkotrwały. W naszej ocenie nie tak powinna wyglądać współpraca na linii rząd – związki zawodowe w demokratycznym państwie prawa.

Nie możemy czekać w nieskończoność na skuteczną i mądrą reformę polskiego sądownictwa, którego niezbędnym elementem są wykwalifikowani urzędnicy, wykonujący swoją pracę w odpowiednich warunkach i za godnym wynagrodzeniem.

Doświadczenia zdobyte przez nas w ciągu tych kilku lat aktywnej działalności pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że krajowi decydenci nie chcą lub nie potrafią podjąć skutecznych i efektywnych działań w celu rozwiązania problemów naszej grupy zawodowej. W związku z postawą osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie sądownictwa w naszym kraju oraz pogłębiającymi się problemami pracowników sądownictwa – zdecydowaliśmy o konieczności skierowania do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego petycji w sprawie sytuacji pracowników polskich sądów (petycja i potwierdzenie otrzymania w załączeniu).