DZIAŁACZE “SOLIDARNOŚCI” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA ODWIEDZAJĄ POSŁÓW

Po wysłaniu przez MOZ NSZZ “S” PS do wszystkich posłów informacji o płacach w sądach, działacze MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z całej Polski od kilku dni odwiedzają biura poselskie starając się osobiście zwrócić uwagę posłów na sytuację płacową osób zatrudnionych w sądach powszechnych (poza grupą sędziów i referendarzy). W czasie spotkań przekazują przygotowaną przez sądową „Solidarność”  analizę obrazującą zarobki pracowników sądu. W rękach posłów niedługo spoczywał będzie los budżetu na rok 2018. To niezwykle ważne, aby wyjaśnić osobom podejmującym decyzje na najwyższym szczeblu, że sprawność postępowań, a także wdrażanie przygotowywanej reformy sądownictwa

NSZZ “S” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA APELUJE DO POSŁÓW WS. BUDŻETU

Katowice, dnia 28 września 2017 r. Szanowne Posłanki Szanowni Posłowie Szanowni Państwo, Z uwagi na to, że zbliża się ważny moment uchwalania budżetu na 2018 rok Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, jako organizacja związkowa zrzeszająca trzy tysiące pracowników sądownictwa w Polsce, apeluje, aby zapoznali się Państwo z sytuacją grupy zawodowej, którą reprezentujemy. Do niniejszego wystąpienia skłoniło nas stanowisko przedstawicieli Ministerstwa Finansów, w tym publiczne wypowiedzi ministra Mateusza Morawieckiego, w których wskazuje na zbyt wysokie wydatki z budżetu państwa na sądownictwo. W związku z tym chcieliśmy przekazać na Państwa ręce

“Solidarność” Pracowników Sądownictwa pisze do Ministra Morawieckiego

Stan rzeczywisty polskiego sądownictwa i sytuacja pracowników w zatrudnionych znacząco odbiega od stanu przedstawianego w mediach. Odnosząc się do wypowiedzi medialnych na temat wydatków ponoszonych z budżetu na sądownictwo w porównaniu do budżetów innych krajów europejskich zwracamy uwagę, że wypowiedzi tego typu zawierają daleko idące uproszczenia. Wypowiedzi wysokich urzędników państwowych zawierające skrajne uproszczenia oburzają pracowników polskich sądów, którzy od lat ponoszą konsekwencje wprowadzania nowych rozwiązań w sądownictwie, ciągłych zmian, nieprzemyślanej informatyzacji i jednocześnie patrząc na stan własnego konta bankowego przecierają oczy ze zdumienia słysząc stwierdzenie, że w Polsce wydaje się najwięcej