ODPOWIADAMY NA BEZPODSTAWNE ZARZUTY PROKURATORA JACKA SKAŁY

W związku ze skierowaniem przez prokuratora Jacka Skałę, Przewodniczącego ZZPiPP  pisma do Prokuratorów Okręgowy, w którym bezpodstawnie kwestionuje prawo “S” do działania w prokuraturze – wyjaśniamy w poniższej korespondencji Panu Przewodniczącemu podstawowe zagadnienia związane ze statusem prawnym organizacji związkowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” – ukonstytuowane w Statucie Związku. Zachęcamy do zapoznania się z korespondencją, w celu pozbycia się jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Te podstawowe informacje skierowane zostały także do Prokuratorów Okręgowych.

„Solidarność” Pracowników Sądownictwa chciałaby powitać w swoich szeregach Pracowników Prokuratury! Jak wiecie, już od lat jesteśmy największą organizacją związkową działającą w Sądach. Uczestniczymy we wszystkich negocjacjach na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Przygotowanie merytoryczne to zawsze nasz priorytet. Wielokrotnie współpracowaliśmy z pracownikami Prokuratury i oferowaliśmy im wsparcie, dlatego też naturalną koleją rzeczy było przyjęcie ich w poczet naszych członków. To dla Was, Pracownicy Prokuratury, zmieniamy także naszą nazwę: MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Od dziś wspólnie z 45 okręgami Prokuratury będziemy walczyć o lepsze warunki płacy i pracy. Niezmiernie cieszymy