ZAPRASZAMY PROKURATURY NA #OSTATKIUPREMIERA

Koleżanki i Koledzy z Prokuratur, W związku z tym, że ZZ Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dotąd nie zdecydował się na przyłączenie i partycypowanie w organizowanej przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z udziałem: Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP zs. w Warszawie, NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP zs. w Poznaniu oraz NZZ Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi zapraszamy wszystkich Pracowników Prokuratury do uczestnictwa w dniu 5 marca br. w manifestacji „Ostatki u Premiera” #ostatkiupremiera Manifestacja rozpocznie się w Warszawie, o godz. 12:00 pod Ministerstwem Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 (wejście od strony ul. Czackiego). Potem nastąpi przemarsz pod Kancelarię Prezesa Rady

MANIFESTACJA: LIST OTWARTY DO PRACODAWCÓW

LIST OTWARTY DO PRACODAWCÓW MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z siedzibą w Katowicach, przy uczestnictwie Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie i NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu w dniu 5 marca 2019 r. organizują w Warszawie dużą manifestację związaną z tragiczną sytuacją pracowników sądów i prokuratury, warunkami pracy oraz wysokością wynagrodzeń. Pracodawco !!! Możesz zrobić wiele dobrego! Wystarczy, że umożliwisz pracownikom chętnym do wyjazdu na manifestację skorzystanie w tym dniu z urlopu wypoczynkowego przy zapewnieniu koniecznej obsady kadrowej, szczególnie do obsługi interesantów i wyznaczonych wokand. Pozwól tym,

OZSS: Zmiana terminu na sporządzenie opinii

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów wydłużyło termin, w którym należy sporządzić opinię. Wydłużono go do 21 dni. Zabiegaliśmy o te zmiany. W naszym piśmie z dnia 24 lipca 2014 r. skierowanym do podsekretarza stanu Łukasza Piebiaka podnosiliśmy, że konieczność sporządzenia opinii w ciągu 14 dni wymusza na specjalistach wykonywanie zadań z naruszeniem Kodeksu Pracy, w godzinach nadliczbowych, za które nie otrzymują wynagrodzenia. Ten sam problem zasygnalizowany został na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, które odbyło się 24 września 2018 r.

Komunikat po spotkaniu 8.02.2019 w MS

Warszawa, 8 lutego 2019 roku     Komunikat Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości W dniu 8 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych wchodzących w skład Porozumienia Związków Zawodowych Wymiaru Sprawiedliwości, z W-ce Ministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem oraz pracownikami ministerstwa i przedstawicielami prokuratury odpowiedzialnymi za przygotowanie ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, odnośnie sytuacji pracowników sądów i prokuratury. Spotkanie było kontynuacją rozpoczętych w grudniu 2018 r. rozmów w zakresie podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Strona Rządowa przedstawiła na spotkaniu ogólne założenia nowej ustawy o pracownikach