APEL DO WSZYSTKICH SĘDZIÓW

Szanowni Państwo Sędziowie,

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie złożyć na Państwa ręce podziękowania za popieranie postulatów płacowych pracowników sądów. Z dużą nadzieją patrzymy na to, że tak organizują Państwo prowadzenie sesji sądowych, by pracownicy w ramach kodeksowej przerwy mogli wyjść przed budynek sądu, żeby wyrazić swoje niezadowolenie.

Dobrze Państwo wiecie, w jakich warunkach pracują sekretariaty sądowe i protokolanci na salach rozpraw. Właśnie dlatego liczymy na to, że Państwa poparcie nie jest chwilowe i już zawsze będziecie dbać o pracowników.

Apelujemy do wszystkich Państwa Sędziów o organizowanie przebiegu sesji sądowych w taki sposób, aby każdy protokolant mógł codziennie swobodnie skorzystać z przerwy zagwarantowanej przez Kodeks pracy, Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zagwarantowali realizację prawa do przerw pięciominutowych co godzinę, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Liczymy również na to, że będą Państwo tak planować sesje sądowe, aby kończyły się one w godzinach urzędowania sądów.

Nasz apel kierujemy do Państwa Sędziów, gdyż w tym zakresie mają Państwo jako jedyni możliwość poprawienia naszych warunków pracy na salach rozpraw.

Katowice, dnia 13 grudnia 2018 r.

 

APEL DO PREMIERA

KOMUNIKAT z 6 grudnia 2018 - plik pdf

ANALIZA SYTUACJI PŁACOWEJ PRACOWNIKÓW SĄDÓW 

NASZE POSTULATY DOTYCZĄCE NOWEJ USTAWY

NASZA KORESPONDENCJA WYMIENIANA Z MINISTERSTWAMI

żródło: ShutterStock